Page 5 - ALDAPOOL
P. 5

NEM ALMA
KLİMA SANTRALLERİ

9 - ELEKTRİK VE OTOMASYON PANOSU (DDC + MCC)             09

Carel PC03 microprosesor sistemin kış - gece / kış - gündüz ve
yaz şartlarında çalışması için gerekli ortam nemi, sıcaklığı ve taze
hava miktarını ihtiyaca uygun olarak ayarlar. Türkçe ve İngilizce
komut seçeneklerine sahiptir. İsteğe bağlı olarak RS485 kartı
kullanılarak Modbus Protokolü ile bina otomasyon sistemine
bağlanabilir veya 150 mt.’ye kadar ilave kumanda ekranı
seçeneği mevcuttur. Ayrıca hava akış sisteminde donma termostatı,
fark basınç anahtarları (Filtre kirli ve kayış koptu), yüksek üfleme
havası limit termostatı, damper servomotorları otomatik kumanda
paneline bağlı olarak sistemin düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

          NEM ALMA POZİSYONLARI

                             Kış gece pozisyonu: İç resürkile havası vasıtası
                             ile ortamın nem ve sıcaklık değeri sabit tutulur,
                             by-pass taze ve egzost havası damperlerinin
                             pozisyonu ile dış hava alınmaz.

          Kış Gece                     Kış gündüz pozisyonu: Mahalde bulunan insan
          Pozisyonu                     sayısına göre %10-20 arasında taze hava ve
          *Nem alma                     egzost damperi açık tutulur, %90-80 açık olan
          *Isıtma                      by-pass damperi vasıtası ile sirkülasyon sağlanır,
          *Re-Sirküle                    nem ve sıcaklık istenilen değerlerde kademeli
          havası                       oransal olarak sabit tutulur.

          Kış Gündüz                     Yaz pozisyonu: Dış ortamının sıcaklığı iç
          Pozisyonu                     ortamdan daha fazla, özgül neminin daha düşük
          *Nem alma                     olması durumunda bu işletim geçerlidir. Soğutma
          *Isıtma                      çevrimi ve son ısıtıcı kapalıdır. Heat – pipe sıcak
          *%25 Taze                     havadan soğuk havaya ısı aktaracak yönde
          %75 Egzost                     çalışır. Havalandırma ve nem alma işlemini dış
          havası                       hava oranını en fazla hissedecek şekilde
                                   yapmaktadır. İç havanın tamamına yakınının
           Yaz                       dışarı atılması sırasında fanlar çalışmaktadır.
          Pozisyonu                     ALDAPOOL nem alma klima santralinin çalışma
          *%100 Taze                     pozisyonları yanda gösterilmiştir.
          %100 Egzost
          havası

                                   www.aldag.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8