Page 2 - ALTA
P. 2

SICAK HAVA
APAREYLERİ

 SICAK HAVA APAREYLERİ

ALTA aksiyal fanl› s›cak hava apareyleri fabrikalar, atölyeler, hangarlar, garajlar, spor salonlar› v.b yerlerde kullan›labilen s›cak
hava ünitelerdir. Standart olarak 90 / 70 ˚C s›cak su çalışma şartlar›nda 4000 - 24000 kcal/h kapasitelerde üretilmektedir.
Tavan yüksekli¤i 4 m’ye kadar olan kapal› alanlarda ALTA aksiyal fanl› aparey kullanmak daha uygundur.

                                    SICAK HAVA
                                     APAREYLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER                                 01 02
                                       03
1 - GÖVDE

ALTA sıcak hava apareyleri; galvaniz sacdan özel olarak şekillendirilmiş
konstrüksiyonlu ve elektrostatik toz boyalıdır. Verimlilik esasına göre
minimum ölçü ve ağırlığa sahiptir. Tavan ve duvara kolayca monte edilebi-
lecek şekilde tasarlanmıştır.

2 - AKSİYAL FAN VE MOTOR GRUBU

ALTA apareylerinde kendinden motorlu, sessiz ve güvenli olarak çalışan
aksiyal fan ile hava sirkülasyonu sağlanır. Koruma kafesi ile güvenlik
önlemi arttırılmıştır. 230 Volt 50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışır.

3 - ISITICI BATARYA

ALTA apareylerinde bakır boru alüminyum kanatlı ısıtıcı bataryalar
kullanılır. Verimleri yüksek olan bu bataryalar ile istenilen ısı transferi
kolayca yapılabilir.

                                       www.aldag.com.tr
   1   2   3   4