Medya Merkezi
ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu Y.T.Ü. Makine Mühendisliğine Giriş Dersine Konuk Oldu.

Y.T.Ü., Makine Mühendisliğine Giriş Dersi’nde Rebii Dağoğlu’nu Ağırladı

28 Aralık 2018 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğine Giriş dersine ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu konuk konuşmacı olarak katıldı. Dağoğlu gençlere üniversite hayatlarını çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak “Üniversite iş bulma kurumu değil, dünya görüşü kazanma yeridir” dedi ve Yıldız’lı gençlere vizyon kazandıracak öngörü ve tavsiyelerini aktardı: “Teknoloji ilerleme insan gücüne ve aklına olan ihtiyacı azaltmayacak, tam tersine kalifiye insan gücüne olan ihtiyacı artıracaktır” diyen Dağoğlu sözlerine şöyle devam etti.

“ Dünyada 1., 2. ve 3. Sanayi devrimlerinden sonra 4. Sanayi devrimi de yaşandı. Endüstri 4.0, iş ve üretim yapma yöntemlerinde büyük değişimlere yol açacak. Bu değişimler, özellikle yeni nesil başta olmak üzere çok dikkatle takip edilmeli ve bu değişime mükemmel biçimde adapte olunmalıdır. Ar-Ge ve inovasyonun kilit öneminin bilincinde olunmalıdır. Ar-Ge ve inovasyon süreçleri, devrimsel kararlarla değil evrimsel süreçlerle entegre edilir.

Önümüzdeki yüzyılın en önemli trendleri; enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve çevrecilik olacaktır. Gençlerimiz, kendilerini bu kavramlar ile ilgili doğru ve yeterli bilgiler ile donatmalıdır.

İş hayatındaki başarı, sadece bireysel bilgi birikiminin sonucu değildir, iyi, güçlü bir ekip olabilmek gerekir. Başarı, “ben yok, biz varız” anlayışının sonucudur ve tüm gençlerimiz tarafından içselleştirilmelidir.

Önümüzdeki jenerasyonlarda kadınların sektörümüzde ve diğer sektörlerde iş gücüne olan katkısı artmalıdır. Zira bu sadece cinsiyetler arası eşitlik ve adaleti sağlamakla kalmayacak, daha da önemlisi, kadın görüş ve bakış açısı, iş dünyasına vizyon ve perspektif açısından önemli değerler kazandıracak.

Karar alma süreçlerinde her zaman üstlerinizle, astlarınızla ve yakın çevreniz ile görüş alışverişinde bulunmanız önemlidir ama bu istişarelerin sonunda hayatınız ve işiniz ile ilgili kararları yine kendinizin vereceğini unutmamalısınız. Hayatınız boyunca, başkalarının değil, kendi kararlarının sonuçlarını yaşayacaksınız. İnsanın rasyonel bir varlıktır, karar verebilme yetisine sahiptir. Verdiği kararların iyi veya kötü sonuçlarına katlanma sorumluğu, kişinin kendisine aittir.”

“Doğru Bir Yolda Tek Başına Yürümek , Yanlış Bir Yolda Kalabalıklar Arasında Saklanmaktan Çok Daha Onurludur.”

Konuşmasının sonunda, ülkenin geleceğine olan inancını vurgulayan Dağoğlu; “Bugün burada, bu salonda gözleri parıldayan, gelecek için bana büyük umut veren bir topluluk görüyorum. Hem kendiniz hem de ülkeniz için hedeflerinizi belirleyin. Bu hedeflere ulaşma doğrultusunda plan ve stratejilerinizi hazırlayın ve bu perspektif çerçevesinde yolunuzda yürümeye devam edin. Eğer haklı olduğunuza inanıyorsanız inandığınız şeylerden asla geri adım atmayın ve unutmayın, doğru bir yolda tek başına yürümek yanlış bir yolda kalabalıklar arasında saklanmaktan çok daha onurludur.”

©2024 - ALDAĞ A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır TTR Bilişim