Medya Merkezi
Fortune Türkiye Dergisi Röportajı

Türkiye’de İnşaat Sektörü, 2017 yılında özellikle kamu yatırımları ve “Yap İşlet Devret” projelerinin kazandırdığı ivmeyle oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Türkiye yaklaşık yüzde 7.5 oranında büyüme kaydederken, yaklaşık 250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü 2017 yılında başarılı bir performans sergileyerek, yıl sonu itibariyle yüzde 10,2 büyüdü. Özellikle bu ivme, iklimlendirme endüstrisinde de meyvelerini verdi ve yaklaşık yüzde 10’un üzerinde bir artışın gerçekleşmesini sağladı. Aldağ A.Ş. açısından bu oran, Türkiye ortalamasının da, iklimlendirme sektör ortalamasının da çok üzerine çıktı. 2017’de 10’un üzerinde yurtdışı fuara katıldık, çok etkin biçimde yurtdışı tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik. Bunun sonuçlarını kısa dönemde bile almaya başladık, ihracat pazarlarımızı ve bu pazarlardaki bölge satış ağımızı genişlettik.


Manisa’da Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ettiğimiz yeni tesis yatırımımızın artık tamamlandı ve faaliyete geçmiş durumda. 36 bin metrekare açık alan üzerine 30 bin metrekare kapalı alana sahip Akhisar fabrikamız- la birlikte, toplam 46 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip olduk. LEED Yeşil Bina kriterlerini gözeterek planlanan yeni tesiste enerji ve suyun verimli kullanımı, çevreye duyarlı ürünlerin üretimi gerçekleştirilecek. 2018’in sonuna kadar tüm imalat süreçlerimizi Manisa fabrikamıza kaydırmayı planlıyoruz. Bu yeni yatırım bize sadece niceliksel büyüme imkanı sağlamakla kalmayacak aynı zaman da daha nitelikli ürünler üretebilmemize de olanak sağlayacak.

 

Sektörümüzün gelişme hızını kesmemesi, artırarak sürdürebilmesi için bir yandan katma değeri yüksek, inovasyon kültürü ile geliştirilmiş, IoT gibi, Endüstri 4.0 gibi teknolojik devrimlerin gereklerini karşılayabilen ürün geliştirmesi gerekiyor. Öte yandan ekonomiyi yakından takip ederek başarılı bir finans yönetimi yapabilmeleri gerekiyor. Diğer birçok sektör gibi bizim sektörümüzde ara mal tedariğinde dışarıya bağımlı durumda. Ara komponentler açısından sektörümüzün dış alım yapması gerekiyor. Yani ithalat yapmadan, ihracat yapamıyoruz. Dış alım yapmadan, dış satış da gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle kur risklerine karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor.

 

Ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 35 milyar TL boyutundaki tasarruf ve gelir arttırıcı önlemleri içeren yeni ekonomi modelinin 2018 sonuna kadar devreye alınması bekleniyor. Yeni Ekonomi Modeli ile cari açığın yüzde 4 civarına çekilmesi, bütçe açığının ise yüzde 1.5 ile sınırlandırılması hedefleniyor. Tek yapmamız gereken, fırsat ve tehditleri zamanında, doğru biçimde tespit etmek ve doğru adımları atmak. Dış pazarlarımızın gelişmesi, ülkemiz için olduğu kadar sektörümüz için de kritik önem taşıyor. Bunun için sektör olarak öncelikle hizmet ihracını desteklememiz gerekiyor. Değişen yasal mevzuatlar, yeni yönetmelikler, dijitalizasyon yeni talepler yaratıyor ama bu süreçte sadece talebin oluşmasını beklememek, talebi yaratmak için bilgilendirici, bilinçlendirici çalışmalar da yapmamız büyük önem taşıyor.

 

Aldağ A.Ş. olarak inovasyon değeri olan yeni ürün geliştirme çalışmalarımızın çıktısını pazara sunmak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, iç ve dış pazar payımızı artırmak gibi stratejik hedeflerimizi birbirine paralel ve eşgüdümlü biçimde sürdürüyoruz. Orta ve uzun vadede Aldağ markasının iklimlendirme endüstrisinin tüm ürün kategorilerinde olmasını hedefliyoruz.

©2024 - ALDAĞ A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır TTR Bilişim