Medya Merkezi
İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayında Bir Araya Geldi

İSKİD, MTMD ve TTMD üyelerini bir araya getiren İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı 100’ün üzerinde katılımcı ile 7-8 Aralık tarihinde Şile Gardens Otel’de gerçekleşti. İSKİD’in organizasyonuyla çalışmalarını yürüten MTMD, TTMD, İSİB’in de içinde yer aldığı BIM Çalışma Grubu, BIM Çalıştayı ile hedeflediği misyonunu ve vizyonunu tamamladı.

Aldağ A.Ş.’nin sponsorları arasında olduğu Çalıştay BIM bileşenlerini bir seminerde buluşturarak konuya ilginin ve bilincin oluşturulması, farkındalık yaratılması, konunun tartışılması ve harekete geçilmesi için aksiyon alınması planıyla kurgulandı. İki gün süren çalıştay programının ilk gününde konuya ilişkin tüm bilgiler aktarılırken ikinci gününde bu bilgiler ışığında iklimlendirme sektörü BIM’e geçiş yol haritasının çizilmesi hedeflendi.

Programın sonunda İSKİD URGE projesi BIM Danışmanlık desteği kapsamında BIM sürecine geçişi sağlayan ve bu süreci tamamlayan tek firma olan Aldağ A.Ş.’den Metin Uğuz sunumu da firma tecrübelerini paylaştı. Uğuz, Aldağ A.Ş.’nin BIM Kütüphanesinde yer edinmiş, kendi ürün gamında ilk ve tek yerli ve milli sermayeli firma olduğunu vurguladı.

Çalıştayda, sektörün BIM sürecine geçişte ISKAV’da oluşturulacak BIM Danışma Merkezi ve BIM kütüphanesinin müjdesini verildi. BIM’e geçiş sürecinde ortak ve eşgüdümlü hareket etme kararı alan sektör temsilcileri ile ISKAV bünyesinde yapılması planlanan BIM Danışmanlık Hizmetleri ve BIM Kütüphanesi için sektörün tam desteği alındı.

©2024 - ALDAĞ A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır TTR Bilişim