Ürünler
AKS RW-60 Ürün Kataloğu

AKS-RW Modüler Klima Santralleri, müşterilerin spesifik iklimlendirme gereksinimlerini karşılaması amacıyla tasarlanmıştır. ALDAG AKS-RW Modüler Klima Santralleri 1500 m3/h-100.000 m3/h aralığındaki hava debilerini kargılayabilmektedir. Klima santrallerimiz ile istenilen hava sıcaklığı ve nem miktarını ayarlamak mümkündür. ALDAG Klima Santralleri hızlı bir şekilde müşterilerimize ulaştırılıp teslim edilmektedir.

Klima santrallerini oluşturan başlıca hücreler şunlardır;

1. Aspiratör Hücresi
2. Karışım Hücresi
3. Filtre Hücresi
4. Isıtıcı-Soğutucu Hücreleri
5. Isı Geri Kazanım Hücresi
6. Nemlendirici Hücresi
7. Vantilatör Hücresi
8. Susturucu Hücresi

1- GÖVDE
ALDAG AKS RW Klima Santralleri EUROVENT belgeli olup, DIN 1946/4:2008, DIN EN ISO 5167 standardına göre testlere tabi tutulmuştur.

- EN 1886’ya göre gövde mekanik dayanımı D1 sınıfında, 400 Pa negatif ve +700 Pa pozitif basınç altında maksimum kaçak miktarı L1 sınıfında, filtre bypass kaçağı F9, termal iletkenlik direnci T2 sınıfında, ısı köprüleme sınıfı ise TB1 sınıfındadır.

- Gövde panellerinin iç ve dış saçları daldırma galvanizli çelikten mamul, dış saclar ise RAL 9002 polyester esaslı toz boyalı olarak imal edilmektedir.- Tüm paneller ve servis kapıları çift cidarlı olup, sac kalınlıkları dış saçlar için minimum 1 mm, iç saçlar için ise minimum 0,9 mm’dir.- Tüm gövde iç yüzeyleri tamamen düzgün, pürüzsüz, yıkama ve silme temizliklerine uygun olup, hiçbir şekilde kaynaklı birleştirme yapılmamaktadır.

- İç sac ve dış sac arasında izolasyon malzemesi olarak 60 mm kalınlığında taş yünü kullanılmaktadır.

- Santral panellerinin montajı ve demontajı tamamıyla dışarıdan gerçekleştirilmektedir.

- Santral hücre bağlantıları birbirlerine dışarıdan mekanik bağlantı elemanları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

- Santral kaseti üzerinde santral teknik bilgilerini içeren ve ayrıca her hücrede hücreleri tanımlayan, nem ve suya dayanıklı, uzun ömürlü bilgi etiketleri bulunmaktadır.

- Santralin birden fazla hücreler halinde sahaya sevk edilmesi durumunda, hücrelerin kolayca birleştirilmelerini sağlamak amacıyla, hücrenin hangi santralin hangi hücresi olduğunu gösteren bilgi etiketleri ve hücre bağlantı aparatları santral üzerinde bulunmaktadır.

 

2- VANTİLATÖR VE ASPİRATÖR HÜCRELERİ
AKS-RW klima santralleri çift taraftan emişli ileriye dönük fanlarla veya çift taraftan emişli geriye dönük fanlarla ve plug fanlarla donatılmıştır. Fan seçimleri hava debisi, çalışma basıncı ve verim eğrileri göz önüne alınarak gerçekleştirilir. Santrifüj fanlar ve plug fanlar seçimleri %60 ve %80 enerji verimliliği aralığında seçilir. Fan kaidesi fan yatak ömrünü uzatacak şekilde belirlenmektedir. Toplam cihaz basıncının 1000 Pa ve üzerinde olduğu durumlarda çift taraftan emişli geriye eğik fanların kullanılması tavsiye edilmektedir. Fan devri ve motor devri birbirleri ile uyumlu olacak şekilde seçimler yapılmaktadır. Fan-motor grupları kayış gerdirme düzeneğini sağlayacak şekilde tabana sabitlenmiştir. Fan-motor grupları vibrasyon kaynaklı oluşacak problemleri engellemek amacıyla ana gövdeye kauçuk vibrasyon sönümleme elemanları ile bağlanmıştır. Kayış-kasnak sistemi motor gücünü fana aktarmak amacıyla kullanılmaktadır. Fan yatakları kolayca sökülüp takılabilmektedir. Elektrik motorları IP55 koruma sınıfında olup IE2-IE3-IE4 enerji verimliliğine sahip ve 380 Volt 50 Hz’de çalışmaktadır. Elektrik motoru seçimi fan mil gücünün %15 veya %20 üzerinde olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Fan çıkışı gövdeye veya kanala vibrasyon iletmemesi amacıyla hücreye esnek bir şekilde bağlanmaktadır. Fan emiş ve atış yönleri üzerinde talebe göre değişiklik yapılabilmektedir. Plug fanlar ise motora akuple bağlantılı olup çalışma basıncına göre istenen fan devri motor sürücüleri tarafından ayarlanabilmektedir.
 

3- KARIŞIM HÜCRESİ
Karışım Hücresi 3 damperden oluşmaktadır. Taze hava ile bir miktar dönüş havası bu hücre içerisinde karıştırılarak, havanın iç ortama şartlandırılarak iletilmesini sağlar. Taze hava ve dönüş havasının karışım oranı damper motoru üzerinden ayarlanabilmektedir. Karışım hücresinde alüminyum aerodinamik kanatlı damperler kullanılmaktadır. Sızdırmazlığın sağlanması için damper kanatları plastik contalar ile donatılmıştır.

4- FİLTRE HÜCRESİ
Filtre hücresi, filtre tipine göre imal edilmektedir. AKS-RW klima santrallerinde kullanılan filtre tipleri panel filtre, torba filtre, kompakt filtre, karbon filtre, elektrostatik filtre ve nükleer filtrelerdir. Filtreler çerçevelerinden kolayca çıkartılabilmekte olup, filtre hücresinin tüm kesit alanını kaplamaktadır.

5- ISI GERİ KAZANIM HÜCRELERİ
AKS-RW klima santralleri ısı geri kazanım hücrelerinde ısı değiştirici eşanjör olarak rotorlu veya çapraz akışlı plakalı reküperatörler kullanılmaktadır. Klima santrallerindeki sorption rotorlar kış şartlarında nemlendirme ihtiyacını yazın ise nem alma ihtiyacını önemli ölçüde azaltmaktadır. Böylelikle yıl boyunca ciddi ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Enerji verimliliği %70 ve %85 arasındadır. Yalnızca duyulur ısı transferi yapan, rotorlu ısı değiştiriciler ile özel ısı geri kazanım uygulamaları yapılabilmektedir.

6- ISITMA VE SOĞUTMA HÜCRESİ
Isıtıcı ve soğutucu batarya sistemde kullanılacak akışkanın tipine göre belirlenmektedir. Isıtıcı -soğutucu hücreler soğuk-sıcak-kızgın sulu batarya, buharlı batarya, DX batarya hücresi veya elektrikli ısıtıcı hücrelerinden oluşmaktadır. Bataryalar bakır borulu ve alüminyum plakalıdırlar. Hücrenin kesit alanı, batarya üzerinden geçen hava hızına göre belirlenmiştir. Ortalama hava hızları 2,5-3 m/s civarındadır. Soğutucu bataryalarda, yoğuşan su epoksi kaplı paslanmaz çelik yalıtılmış yoğuşma tavasında toplanır ve klima santralinden tahliye edilir. Eğer hava hızı 3 m/s üzerinde ise, hücreye alüminyum veya PVC damla tutucu ilave edilir.

7- NEMLENDİRME HÜCRELERİ
Nemlendirme ihtiyacı varsa, klima santralleri nemlendirici hücreler ile donatılabilmektedir. Klima santralinden geçen hava pulvarize su ile etkileşime geçerek nemlendirilir. Hücrenin altında sızdırmaz bir su haznesi yer almaktadır. Su enjektörlere pulvarize olması amacıyla pompalar vasıtasıyla iletilir. Homojen bir hava dağılımı için nemlendirme hücresi girişi hava difüzerleri ile donatılmıştır. Hücre çıkışında ise PVC damla tutucular, suyun hava ile taşınmasının önüne geçmesi amacıyla bulundurulmaktadır. Sulu nemlendiricilerin yanı sıra buharlı nemlendiriciler de klima santrallerimizde kullanılmaktadır.

8- SUSTURUCU
AKS-RW klima santralleri vantilatör ve aspiratör fan hücreleri için susturucu hücreleri ile donatılabilmektedir. Susturucu hücreleri ses absorbe edici kulislerden oluşmaktadır. Ses absorbe edici kulislerin yapısı hijyenik ve normal uygulamalarda farklılık göstermektedir. Ses absorbe edici kulisler normal uygulamalarda cam tülü kaplı klima levhası, galvaniz sac, kaya yünü ve cam yünü kullanılarak imal edilirken, hijyenik uygulamalarda ise nonwoven susturucu telası, cam yünü, kaya yünü ve paslanmaz saclardan imal edilmektedirler.

 

Devamını Oku
Devamını Oku Devamını Oku
©2024 - ALDAĞ A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır TTR Bilişim