Kurumsal
Anasayfa Kurumsal Entegre Yönetim Sistemleri Politikası
KURUMSAL
Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

şteri memnuniyetini bütün olguların önünde tutan firmamız,

ü Çevreyi güzelleştirmenin,

ü İklimlendirme sektöründe gelişimin ve yüksek kalitenin eğitime ve insana yatırım odaklı olduğunu düşünerek yüksek kaliteli ürünler üretmeyi hedeflemekte

ü Sektöründe değişim, dönüşüm ve teknolojiyi takip edip,

ü Vatandaşımızın refah seviyesini yükseltme misyonunu taşımaktadır.

ü Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın bir görev olduğu anlayışıyla “çevreye duyarlı üretim” prensibini geliştirmek,

ü Üretiminde doğayı, insanı ve çevreyi korumayı ön planda tutmak

ü Yaptığımız tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak yasal mevzuatlara uymayı taahhüt etmektedir.

 

 

Bilgi güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizin güvenliğini güvence altına alabilmek ve sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla ISO 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi,

ü Sunduğumuz ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak , sahip olduğumuz tüm bilgi varlıklarının ve ilgili taraflarımıza ait tüm bilgilerin , kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,

ü Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi

ü Ulusal ve uluslararası yasal şartlar ile standart şartlarını karşılamayı,

ü Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı,

ü Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi

ü Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, taahhüt ediyoruz.

 

Bu politikanın tüm ALDAĞ çalışanları tarafından gerekli eğitim verilerek benimsenmesi, uygulanması ve sistemin sürekli iyileştirilmesi sağlanır.

©2024 - ALDAĞ A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır TTR Bilişim